آشنایی نوار گوش (ادیوگرام) و نحوه تفسیر آن

آشنایی نوار گوش (ادیوگرام) و نحوه تفسیر آن، اگر جزو افرادی هستید که به مراکز شنوایی‌سنجی مراجعه کرده‌اید و ادیومتری شنوایی‌سنجی انجام داده‌اید؛ حتما برای‌تان سوال پیش آمده که این فرم دقیقا به چه معناست و چه وضعیتی را در مورد شنوایی شما نمایش می‌دهد. اهمیت نوار گوش بسیار زیاد است، بنابراین ما در این مقاله تلاش کرده‌ایم اطلاعات جامعی را پیرامون نوار گوش یا ادیوگرام در اختیار شما عزیزان قرار دهیم پس تا انتها با ما همراه باشید.

نوار گوش یا ادیوگرام چیست؟

آستانه‌های شنوایی یک انسان با استفاده از نوار گوش یا ادیوگرام نمایش داده می‌شود که به نوعی یک فرم طراحی‌شده است. به عبارت دیگر نوار گوش بیانگر نوع و میزان کم شنوایی در یک فرد است. این پارامترها تعیین می‌کنند که فرد باید تحت چه نوع درمان یا مراقبتی به لحاظ شنوایی قرار بگیرد.

تفسیر نوار گوش - چگونه یک ادیوگرام را بخوانیم؟

در طول ارزیابی شنوایی یک فرد، متخصص این عمل، صداهای مختلف با فرکانس‌های گوناگون را دائماً منتشر می‌کند. نخست روی نمودار برحسب فرکانس و شدت آن، آهسته‌ترین صدایی که انسان قادر است در یک فرکانس بشنود، نشانه‌گذاری می‌شود که به این صوت، آستانه شنوایی نیز می‌گوییم. در وهله نخست باید بگوییم که در بالای ادیوگرام یا همان نوار گوش، اطلاعات بیمار و تاریخ ارزیابی و مدل دستگاه به نگارش در می‌آید. این فرم دو محور متعامد X  و Y دارد. محور عمودی بیانگر شدت است و محور افقی نشان‌دهنده بسامدهای ارزیابی است. در برخی موارد این دو محور جابه‌جا ترسیم می‌شوند (یعنی در این حالت محور افقی نشان‌دهنده شدت است و محور قائم بیانگر بسامد ارزیابی خواهد بود.) اما آنچه که متداول است،‌ به این ترتیب است. در مورد شدت صورت یا شدت اکوستیکی باید بگوییم که واحد اندازه‌گیری این کمیت، دسی‌بل است. اندازه این شدت از منفی ده تا مثبت ۱۲ دسی‌بل متغیر است. واحد اندازه‌گیری بسامد یا فرکانس هم هرتز است. با ادیومتر بسامدهای ۲۵۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۲۰۰۰-۴۰۰۰ و ۸۰۰۰ هرتز ارزیابی می‌شوند. در حالت کلی دو راه انتقال صدا در ارزیابی شنوایی‌سنجی واکاوی می‌شوند؛ این دو روش استخوانی و هوایی هستند.

در مورد مفهوم دسی‌بل اگر بخواهید بیشتر بدانید. در واقع دسی‌بل بیانگر میزان بلندی صدا است. هرچه صوت بلندتر باشد، عدد دسی‌بل بیشتر است. در جدول زیر، میزان شنوایی بر حسب واحد دسی‌بل مشخص شده است.راه هوایی، مسیر مجرای شنوایی خارجی و پرده گوش و در انتها گوش میانی و رسیدن به گوش داخلی است. برای ارزیابی راه هوایی، یک هدفون روی گوش قرار می‌گیرد و سیگنال صوتی به گوش ارسال می‌شود. راه هوایی را با نماد اختصاری AC نشان می‌دهند.

راه استخوانی مربوط به جمجمه و استخوان ماستویید است. ارزیابی راه استخوانی با کمک یک وسیله به نام بن ویبراتور انجام می‌شود. این وسیله روی استخوان ماستویید پشت گوش گذاشته می‌شود. راه استخوانی را با نماد اختصاری BC نشان می‌دهند.

برگرفته از سایت مجله پزشکی-سلامت ایرانیان آمریکا