انواع سمعک از لحاظ شکل

انواع سمعک از لحاظ شکل، به طور کلی سمعک ها از نظر ظاهری به دو دسته سمعک های داخل گوشی و سمعک های پشت گوشی تقسیم می شوند.


سمعک های داخل گوشی، این سمعک ها همانطور که از اسمشان پیداس در داخل گوش قرار می گیرند و با قالب گیری از کانال گوش، برای هر فرد در رنگ های مختلف ساخته می شود.
سمعک های پشت گوشی، این سمعک ها در پشت یا لایه ی گوش قرار می گیرند و صدا از طریق یک لوله وارد قالب گوش شده و به داخل گوش هدایت می شود.


مقایسه سمعک های داخل گوشی با سمعک های پشت گوشی


سمعک های داخلی می تواند به سمعک های نامرئی، سمعک های درون کانال گوش، سمعک های داخل گوشی، سمعک های درون گوش تقسیم شود که همه این مدل ها در بالای کانال گوش قرار می گیرند.


1- سمعک نامرئمی: قرار گیری سمعک در خم دوم کانال گوش یا قرار گیری سمعک در عمق بیشتری از کانال گوش.
2- سمعک درون کانال گوش: قرار گیری سمعک در بخش کانال و صدفه لاله گوش.
3- سمعک داخل گوشی: قرار گیری سمعک در خم اول کانال گوش.
4- سمعک های درون گوش: قرار گیری سمعک در بخش کانال و بخش زیادی در لاله گوش.


سمعک های پشت گوشی که به دو دسته سمعک های پشت گوشی ریک و سمعک های پشت گوشی تقسیم می شود.


1- سمعک های پشت گوشی: تمام اجزای سمعک در خود سمعک یا پشت گوش قرار می گیرد.
2- سمعک های پشت گوشی ریک: این سمعک معمولا روی لاله گوش یا پشت گوش قرار می گیرد با این تفاوت که اجزای سمعک در بدنه سمعک قرار می گیرد.


قیمت سمعک ها بر چه اساسی تعیین می شود


قیمت سمعک ها بر اساس نوعی که دارند و نوع تکنولژی و کارایی که دارند متفاوت است، تجویز اینکه شما از چه نوع سمعکی استفاده کنید توسط شنوایی شناس انجام می گیرد که با میزان کم شنوایی، سن بیمار و نیازهای شغلی و... سمعک مناسبی را به شما تجویز می کند. یکی از انتخاب های مهم در انتخاب سمعک قیمت سمعک است که، عوامل زیادی بر قیمت سمعک تاثیر دارند.


نتیجه گیری


قیمت سمعک تنها معیار انتخاب سمعک نیست و عواملی مثل میزان کم شنوایی و سن فرد کم شنوا از دیگر عوامل مهم در انتخاب سمعک می باشد بنابراین، فرد کم شنوا باید در هنگام خرید توجه داشته باشد که سمعکی را انتخاب کند که به بهترین نحو بتواند نیاز شنوایی خود را با آن سمعک رفع کند.