غربالگری شنوایی نوزادان

غربالگری شنوایی نوزادان، حس شنوایی بین افراد در جامعه نقش مهمی دارد و کودکان از طریق شنیدن می تواند زبان را کسب کرده و مهارت های گفتاری خود را توسعه دهد. برای توسعه مهارت های گفتاری کودک نیاز دارد صدا را پیدا کند و مکان یابی کند و سپس در ذهن ذخیره کند تا بتواند صدا را درک کند.

انواع کم شنوایی

کم شنوایی دو گوش زمانی رخ میدهد که شما در هر دو گوش خود در معرض کم شنوایی باشید. کم شنوایی میتواند متقارن یعنی از دست دادن شنوایی هر دو گوش و، نامتقارن یعنی یک گوش بهتر از دیگری بشنود باشد.

شنوایی سنجی

شنوایی سنجی ، یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی است که وظیفه ی شنوایی و اختلالات گوش را بر عهده دارد که تعادل، ارزیابی شنوایی، تشخیص اختلالات، پیشگیری از شنوایی و آموزش و توانبخشی را شامل می شود. 

تست شنوایی


تست شنوایی ، فرزندی که به دنیا میاید از بدو تولد تا شش ماهگی، بهترین زمان برای تشخیص ناشنوایی یا کم شنوایی است که می تواند به دلیل عفونت های گوش یا مادرزادی باشد. شایع ترین ناشنوایی در اختلالات مادرزادی است که بدون هیچ علائمی رخ میدهد و، والدین باید توجه داشته باشن که تست شنوایی توسط کارشناس شنوایی سنج انجام شود.

ناشنوایی گوش


ناشنوایی گوش ، از دست دادن کامل شنوایی را ناشنوایی گوش می گویند که امکان دارد در هر زمانی به سراغ هر کسی بیاید. اندازه گیری حد شنوایی را با دستگاه های شنوایی سنج اندازه گیری می کنند.