شنوایی سنجی

شنوایی سنجی ، یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی است که وظیفه ی شنوایی و اختلالات گوش را بر عهده دارد که تعادل، ارزیابی شنوایی، تشخیص اختلالات، پیشگیری از شنوایی و آموزش و توانبخشی را شامل می شود. 

در ادامه می خوانید شنوایی سنجی

ناشنوایی گوش


ناشنوایی گوش ، از دست دادن کامل شنوایی را ناشنوایی گوش می گویند که امکان دارد در هر زمانی به سراغ هر کسی بیاید. اندازه گیری حد شنوایی را با دستگاه های شنوایی سنج اندازه گیری می کنند. 

در ادامه می خوانید ناشنوایی گوش

ناشنوایی در کودکان

ناشنوایی در کودکان ، ریشه اصلی ناشنوایی در کودکان، عوامل زنتیکی و مادرزادی است که از ژن های آشکار پدر و مادر به جنین منتقل می شود و یا بیماری هایی که مادر در طی بارداری مبتلا می شود.

در ادامه می خوانید ناشنوایی در کودکان